Raport Berg Holding 63/2020

Rejestracja zmian przedmiotu działalności oraz nazwy Hornigold S.A. – spółki zależnej od Emitenta na NETSU S.A. BERG HOLDING S.A. (PLSLKAM00019)

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej jako: Emitent_ informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 52/2020 z dnia 14 pździernika 2020 roku, że doszło do rejestracji zmian przedmiotu działalności spółki Hornigold S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej jako „Spółka zależna”_ oraz umowy spółki, poprzez zmianę firmy Spółki zależnej na „NETSU Spółka Akcyjna”.

Zmiany w zakresie przedmiotu działalności i nazwy Spółki zależnej mają związek związek z nową strategią Berg Holding S.A. a w szczególności z obszarem technologii i odnawialnych źródeł energii. Zarząd Spółki zależnej planuje skupić się na działalności związanej z produkcją i sprzedażą pomp ciepła oraz innych urządzeń z zakresu produktów centralnego ogrzewania, związanych z nowoczesna technologią.