Raport Berg Holding 67/2020

Zbycie pakietu akcji spółki zależnej od Emitenta, tj. NETSU S.A. za łączną kwotę 637.104,44 zł BERG HOLDING S.A.

Zarząd Berg Holding S.A. _dalej jako: „Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w związku z rozwijaniem struktury holdingowej Spółki, Emitent dokonał zbycia, pakietu akcji spółki zależnej od Emitenta, tj.NETSU S.A. z siedzibą w Katowicach, za cenę łączną w wysokości 637.104,44 zł.

Łączny udział Emitenta w kapitale zakładowym Spółki zależnej wynosi obecnie 68,55%.