Raport Berg Holding 72/2020

Prognozy wyników finansowych spółki zależnej od Emitenta, tj. Netsu S.A. na lata 2021-2022 BERG HOLDING S.A.

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej: „Emitent”_ przedstawia poniżej prognozy jednostkowych wyników finansowych spółki zależnej od Emitenta, tj. Netsu S.A. z siedzibą w Katowicach _poprzednio: „Hornigold S.A.”, dalej: „Spółka zależna”_ na lata 2021-2022.

Prognozowane wyniki jednostkowe Spółki zależnej, których osiągnięcie jest planowane przedstawiają się następująco:

1.Prognozowane wyniki jednostkowe Spółki na rok 2021:
a_ osiągnięcie 3.600.000 zł zysku netto;
b_ osiągnięcie przychodów ze sprzedaży w wysokości 17.000.000 zł _12.000.000 zł w ramach sprzedaży hurtowej, 5.000.000 zł w ramach sprzedaży detalicznej_;

2. Prognozowane wyniki jednostkowe Spółki na rok 2022:
c_ osiągnięcie 8.000.000 zł zysku netto;
a_ osiągnięcie przychodów ze sprzedaży w wysokości 32.000.000 zł _20.000.000 zł w ramach sprzedaży hurtowej, 12.000.000 zł w ramach sprzedaży detalicznej_.

Zaprezentowana powyżej prognoza wyników finansowych Spółki zależnej została przygotowana w oparciu o analizę dostępnych danych, dotyczących prognoz dla rynku OZE, zawarte kontrakty, umowy o współpracy przez Spółkę zależną oraz zakładane przychody ze sprzedaży, przy uwzględnieniu sytuacji na rynku oraz koniunktury gospodarczej istniejącej na dzień sporządzenia prognoz.

W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie ww. informacji, Emitent niezwłocznie przekaże informację w ramach raportu bieżącego EBI.