Raport Berg Holding 73/2020

Planowana strategia działalności spółki zależnej od Emitenta – Netsu S.A. na lata 2020-2022 BERG HOLDING S.A.

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej: „Emitent” lub „Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 52/2020 z dnia 14 października 2020 r. i 63/2020 z dnia 9 listopada 2020 r., mając na uwadze dokonaną zmianę przedmiotu działalności Netsu S.A. z siedzibą w Katowicach _poprzednio: „Hornigold S.A.”,dalej jako: „Spółka zależna_ na działalność związaną z produkcją i sprzedażą pomp ciepła oraz innych urządzeń z zakresu produktów centralnego ogrzewania, związanych z nowoczesna technologią, a także zmianę jej firmy na Netsu S.A., o której Emitent raportował w ramach ww. raportów informuje, że Zarząd spółki zależnej od Emitenta –przyjął strategię rozwoju Spółki zależnej na lata 2020-2022.

Strategia rozwoju Spółki zależnej na lata 2020-2022 obejmuje następujące elementy:

1. ROZPOCZĘCIE PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I SPRZEDAŻY POMP CIEPŁA POD WŁASNĄ MARKĄ NETSU: Spółka zależna w najbliższych miesiącach skupi się na organizacji sieci dostaw i dystrybucji, a także przygotowaniu szczegółowej strategii marketingowej, celem zwiększenia sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę zależną i świadomości marki wśród potencjalnych klientów.

2. SPRZEDAŻ POPRZEZ KAMPANIE B2B i B2C – Spółka zależna kładzie duży nacisk na kampanie sprzedażowe prowadzone do klienta indywidualnego. Dzięki temu stworzony zostanie specjalnie dedykowany sklep internetowy pod adresem: www.netsu.pl, który umożliwiał będzie szybki i prosty zakup odpowiedniego urządzenia oraz pobranie i złożenie wniosku o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Skierowanie oferty do klienta indywidualnego to otwarcie na część rynku, która w ocenie Spółki zależnej nie została jeszcze zagospodarowana. Sprzedaż prowadzona będzie także w salonie NETSU zlokalizowanym w Katowicach, przy ul. Kopernika 6. Budowana będzie także sieć dystrybucji w specjalistycznych hurtowniach i punktach sprzedaży urządzeń grzewczych. Dobór urządzenia będzie wspomagany przez wykwalifikowany dział techniczny. W grudniu 2020 roku Spółka zależna planuje przedsprzedaż pomp, a na przełomie 2020-2021 roku otwarcie pierwszego sklepu internetowego, o którym mowa powyżej. Spółka zależna od dziś planuje nawiązywać pierwsze kontrakty i zlecenia z hurtowniami oraz przede wszystkim z firmami z branży fotowoltaicznej.

3.SZEROKI ZASIĘG ODBIORCÓW – Spółka zależna planuje produkować urządzenia dla szerokiego zakresu potencjalnych odbiorców, tj. klientów indywidualnych, odbiorców hurtowych, deweloperów, producentów domów szkieletowych, architektów, firm fotowoltaicznych, instalatorów, branży e-commerce.

4. SILNY ZESPÓŁ SPECJALISTÓW – do końca 2020 roku Spółka zależna planuje zatrudnienie kluczowych specjalistów z branży, z którymi będzie rozwijać kolejne elementy strategii. W następnych miesiącach planuje zbudować silną sieć instalatorów i dystrybutorów produkowanych urządzeń, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie montażu i funkcji pomp- ciepła NETSU, a także rozbudowę działu handlowego i jego struktur.

Publikacja planowanej strategii działalności Spółki zależnej jest podyktowana dokonaną zmianą przedmiotu działalności Netsu S.A. z siedzibą w Katowicach _poprzednio: „Hornigold S.A.”_ na działalność związaną z produkcją i sprzedażą pomp ciepła oraz innych urządzeń z zakresu produktów centralnego ogrzewania, związanych z nowoczesna technologią.

O aktualizacji lub zmianach informacji objętych niniejszym raportem, Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym ESPI.