Raport Berg Holding 77/2020

Złożenie pierwszego zamówienia do importera przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A. BERG HOLDING S.A.

Zarząd Berg Holding S.A. siedzibą w Katowicach _“Emitent”, „Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 71/2020 z dnia 2 grudnia 2020 roku _dotyczącego zawarcia przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A. umowy o współpracy na dostawę-import pomp ciepła pod nazwą NETSU_ informuje, że w nawiązaniu do zawartej umowy o współpracy na dostawę pomp ciepła spółka NETSU S.A. _dalej jako: „Spółka zależna”_ w dniu dzisiejszym zgłosiła i opłaciła zgodnie z umową, pierwsze zamówienie na dostawę pomp monoblok oraz split o różnej mocy o łącznej wartości zamówienia w wysokości 2.199.623,03 zł.

W ocenie Zarządu Emitenta informacja o złożeniu pierwszego zamówienia ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż złożenie zamówienia przez Spółkę zależną jest związane z dokonaną zmianą przedmiotu działalności Spółki zależnej, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 52/2020 z dnia 14 października 2020 r., a także jest związana z realizacją strategii Emitenta, w szczególności w zakresie technologii i odnawialnych źródeł energii.