Raport Berg Holding 23/2021

Uruchomienie przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A. sieci franczyzowej BERG HOLDING S.A.

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, iż spółka zależna od Emitenta, tj. NETSU S.A. [NETSU, Spółka zależna] uruchomiła sieć franczyzową oferując model biznesowy w obszarze sprzedaży pomp ciepła wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. W celu realizacji projektu sieci franczyzowej zawiązana została spółka NETSU Dystrybucja Sp. z o.o., w której Spółka zależna objęła 100% udziałów.

Plany rozwoju sieci franczyzowej NETSU obejmują otwarcie na terenie Polski 50 nowych punktów dystrybucji do końca 2021 roku oraz 120 nowych punktów dystrybucji w 2022 roku. Docelowo spółka planuje otworzyć ok. 300 punktów dystrybucji na terenie całego kraju. Ponadto w 2021 roku planowane jest rozpoczęcie ekspansji na rynki zagraniczne w tym głównie na terenie Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec oraz Francji w modelu master franczyzy.

W ocenie Zarządu Emitenta informacja o uruchomieniu sieci franczyzowej ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż jej realizacja będzie miała istotny wpływ na przychody finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.