Zarząd Spółki

Kamil Kita

prezes zarządu

dr Ofka Piechniczek

wiceprezes zarządu

Paweł Kaproń

członek zarządu
rada nadzorcza

Kornelia Kita

Andrzej Zieliński

Szymon Nawrocki

Tomasz Śmigiel