Zarząd Spółki

Paweł Kaproń

Prezes Zarządu

Sebastian Rogiński

Wiceprezes Zarządu
rada nadzorcza

Ofka Piechniczek

Maciej Fersztorowski

Kamil Kita

Łukasz Rosiński

Tomasz Śmigiel